NVO en NIP: valse dyslexieverklaringen aanpakken

11 februari 2016 - Onterechte dyslexieverklaringen zijn een breed maatschappelijk probleem en duperen diverse betrokkenen. De Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) vinden dit schokkend en schadelijk.

Het programma Rambam liet 10 februari 2016 zien dat het soms kinderlijk eenvoudig is om een dyslexieverklaring te ontvangen. Eén van de reporters ontving een verklaring voor zijn niet bestaande kind na een telefoongesprek en één van de andere reporters kon een verklaring ontvangen door te doen alsof hij dyslexie heeft. In beide gevallen werd er een verklaring afgegeven zónder degelijk onderzoek.  

Uit de uitzending van Rambam wordt duidelijk dat de overheid (en daarmee de burgers) en het onderwijs schade ondervinden. Hogescholen en universiteiten, maar ook scholen in andere sectoren, zetten immers middelen in om deze leerlingen/studenten te ondersteunen en de overheid keert extra vergoedingen uit bij studievertraging. In die andere sectoren, bijvoorbeeld in basis- en voortgezet onderwijs, kan het lijken alsof de oorzaak van slecht lezen en schrijven ligt aan de (vermeende) beperking van de leerlingen, terwijl een verklaring ook kan zijn dat het taalonderwijs voor álle kinderen onder de maat is.

Leerlingen en studenten die wél lijden onder dyslexie worden indirect gedupeerd. Hun verklaring wordt op deze manier minder waard. Er is natuurlijk ook imagoschade voor pedagogen en psychologen; cases als deze stralen immers af op  de vele professionals die wél op een verantwoorde en integere wijze onderzoek doen en verklaringen afgeven. Juist op het gebied van dyslexie is er immers sprake van een gedegen, wetenschappelijk onderbouwde veldnorm.

Uiteraard betreuren de beroepsverenigingen NVO en NIP het ten zeerste als het in de cases zoals Rambam aan de orde stelt, zou gaan om bij NVO/NIP of in het BIG-register geregistreerde professionals. Tegelijkertijd zou dat een mogelijkheid bieden maatregelen te nemen, omdat tuchtrecht op hen van toepassing is. Niet-geregistreerde professionals kunnen zich hieraan onttrekken. Het aantal afgegeven dyslexieverklaringen staat helaas niet in verhouding met het percentage dat redelijkerwijs mag worden verwacht. Diverse actoren zijn daarvoor, ook op stelselniveau, verantwoordelijk.

NVO en NIP willen hierin zeker ook hun verantwoordelijkheid nemen. De afgifte van dyslexieverklaringen vereist de inzet van geregistreerde en gekwalificeerde deskundigen. Onze beroepsgroep hanteert daarbij het bestaande instrumentarium, zoals de beroepscode, het tuchtrecht, de registratie, de richtlijnen en deskundigheidsbevordering. Maar mogelijk zijn aanvullende maatregelen wenselijk. NVO en NIP gaan begin maart in overleg met de ministeries van VWS en OCW, de Inspecties(s) en anderen over een plan van aanpak.