Coronavirus - Wat betekent dit voor jouw werkveld?

Ben je als orthopedagoog of pedagoog werkzaam in het onderwijs? Op deze pagina zetten we de belangrijkste informatie over de ontwikkelingen met betrekking tot het corona-virus in jouw werkveld op een rijtje. Samen met tips vanuit het werkveld.

Informatie onderwijsdossier NJi
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft vanuit het ministerie van VWS opdracht gekregen om de informatievoorziening aan professionals, kinderen, jongeren, ouders en opvoeders te coördineren. Hierin werkt het NJi samen met vele organisaties, waaronder de NVO. Het ‘onderwijsdossier’ staat vol met bruikbare tips en filmpjes, over hoe het onderwijs op afstand te organiseren, maar ook vragen als: wat doe ik als ik het contact verlies met leerlingen en ouders, wat doe ik als ik me zorgen maak over de thuissituatie of de persoonlijke problematiek van een leerling. 

Informatie Rijksoverheid
Ook voor het werken in de GGZ gelden de algemene richtlijnen van het RIVM

 

Handige links

 • Definitieve protocol voor de opstart van het voortgezet onderwijs
 • Protocollen voor opstarten van de scholen vanaf 11 mei (versie 28 mei)
  Er is een protocol voor het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs en een protocol voor regulier basisonderwijs. In de protocollen wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne.
 • Op deze pagina vindt u informatie over wat scholen kunnen doen om leerlingen in een kwetsbare positie zo goed mogelijk onderwijs en aandacht te bieden, zodat zij dezelfde onderwijskansen krijgen en zo min mogelijk achterstanden oplopen.
 • Tips en initiatieven uit het land rond corona 
  Door het hele land zijn scholen, samenwerkingsverbanden en instanties druk bezig om het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven en ouders en leerlingen te informeren. Op deze pagina vindt u hier een overzicht van.
 • Handreiking terugkeer naar corona
  Een multidisciplinaire werkgroep van het samenwerkingsverband (SWV Passend Onderwijs VO Barneveld-Veenendaal) heeft een handreiking gemaakt voor de V(S)O scholen met algemene handvatten en tips voor de terugkeer van leerlingen. De handreiking wordt de komende tijd aangevuld met meer tips per doelgroep.
 • Onderwijs op afstand
  Prioritering in leerdoelen PO (initiatief van PO-Raad, OCW en educatieve uitgevers).
 • Corona en de gevolgen voor passend onderwijs
  Informatie, FAQ’s en interessante initiatieven voor passend onderwijs in corona-tijd.
 • Kwaliteitsbeleid voor de dyslexie-zorg
  Voor (ortho)pedagogen die werken met kinderen met dyslexie heeft het NKD de handreiking 'Tijdelijke aanpassing toelating diagnostiek dyslexie tijdens Covid-19’ opgesteld. Voor lokaal/regionaal overleg over knelpunten bij toegang tot dyslexiezorg in de corona-periode.
 • Op 16 april 2020 verzorgde onderwijssocioloog Iliass el Hadioui een online masterclass over de effecten van de coronacrisis op kansengelijkheid in het onderwijs. Bekijk hier het webinar.

 

Tips vanuit het werkveld
Heeft u ook een tip of goede oplossing? Deel deze via info@nvo.nl

 • Hoe bepaal je het onderwijsaanbod voor de komende periode? Hoe geef je aandacht aan de groepsvorming (zowel van je als klas als van het schoolteam)? En hoe geef je aandacht aan het welbevinden van de leerlingen? Een drieluik van Zien in de Klas.
 • Wanneer de kinderen weer naar school gaan, komen ze allemaal uit verschillende situaties terug het schoolleven in. Sommige kinderen hebben een periode meegemaakt waarop ze later met liefde terugkijken, andere kinderen zullen zich deze periode vooral als enorm stressvol herinneren. De uitdaging voor het onderwijs is om elk kind zijn of haar eigen verhaal met ons op een veilige manier te laten delen. Bekijk hier het webinar met Steven Pont, gemaakt in opdracht van de Landelijke Beroepsgroep Begeleiders Onderwijs (LBBO).
 • Heeft jouw cliënt moeite met communiceren of moeilijk taalgebruik? Ga in gesprek met behulp van de gratis pictogrammen.
 • ‘Wat als het op school veiliger is?’, Tips vanuit de Academie Praten met kinderen.