Coronavirus - Wat betekent dit voor jouw werkveld?

Ben je als orthopedagoog of pedagoog werkzaam in het onderwijs? Op deze pagina zetten we de belangrijkste informatie over de ontwikkelingen met betrekking tot het corona-virus in jouw werkveld op een rijtje. Samen met tips vanuit het werkveld.

Informatie onderwijsdossier NJi
Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft vanuit het ministerie van VWS opdracht gekregen om de informatievoorziening aan professionals, kinderen, jongeren, ouders en opvoeders te coördineren. Hierin werkt het NJi samen met vele organisaties, waaronder de NVO. Het ‘onderwijsdossier’ staat vol met bruikbare tips en filmpjes, over hoe het onderwijs op afstand te organiseren, maar ook vragen als: wat doe ik als ik het contact verlies met leerlingen en ouders, wat doe ik als ik me zorgen maak over de thuissituatie of de persoonlijke problematiek van een leerling. 

Informatie Rijksoverheid
Ook voor het werken in de GGZ gelden de algemene richtlijnen van het RIVM

 

Handige links

  • Extra ondersteuningen kwetsbare leerlingen
    In deze Kamerbrief kondigde Minister Slob (onderwijs) diverse maatregelen aan zoals het stimuleren van maatwerk voor leerlingen die meer begeleiding nodig hebben, in nauwe samenwerking tussen gemeenten, scholen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en andere partijen. Ook zet hij in op het organiseren van onderwijs voor leerlingen voor wie thuis geen veilige basis is.
  • Corona en de gevolgen voor passend onderwijs
    Informatie, FAQ’s en interessante initiatieven voor passend onderwijs in corona-tijd
  • Kwaliteitsbeleid voor de dyslexie-zorg
    Voor (ortho)pedagogen die werken met kinderen met dyslexie geeft het NKD antwoorden op diverse vragen als: Hoe kan de kwaliteit van de dyslexiezorg geborgd worden als face-to-face contact niet mogelijk is? Hoe richt het onderwijs ondersteuningsniveau 2 en 3 in als de maatregelen langer geldig blijven en wat betekent dit voor de diagnostiek? Hoe gaan poortwachters om met de eis van een 3 x E-score als de kinderen niet getoetst kunnen worden? Hoe geven behandelaars de therapeutische relatie vorm bij een behandeling op afstand
  • Nieuwsflits corona dyslexiezorg

 

Tips vanuit het werkveld
Heeft u ook een tip of goede oplossing? Deel deze via info@nvo.nl