Uitstel herregistraties NVO Kwaliteitsregisters

Vanwege de huidige noodsituatie met betrekking tot het coronavirus stelt de NVO met ingang van vrijdag 27 maart alle herregistratie-verplichtingen uit tot nader order. Dit na geuite zorgen en vragen van leden die wij als NVO serieus nemen en nadat ook het BIG-register en het SKJ-register hiertoe besloten. Veel scholingen en intervisiebijeenkomsten kunnen niet doorgaan momenteel. Op deze manier willen we als NVO voorkomen dat u zich als hulpverlener in deze tijd zorgen moet maken om uw herregistratie, terwijl uw inzet in het jeugdveld of het onderwijs, de gehandicaptenzorg, de ggz of breder in de zorg- en hulpverlening hard nodig is. Wat betekent dit voor u?

Het uitstel geldt voor alle Kwaliteitsregisters, zowel het register basis-orthopedagoog, orthopedagoog-generalist, het supervisorenregister, als het register basis-pedagoog. Met de ‘periode van uitstel’ wordt bedoeld de periode tot aan het moment dat het bestuur van de NVO beslist dat de herregistratie-verplichting weer wordt hervat.

Heeft u een lopende aanvraag voor herregistratie?

 • Aanvragen die in de laatste fase van behandeling zitten en waarvan de uitkomst positief is, worden afgerond. Deze (ortho)pedagogen ontvangen op korte termijn hun positieve besluit.
 • De overige aanvragen en aanvragen waarvoor extra bewijsstukken nodig zijn, worden niet meer behandeld. Deze worden weer opgepakt zodra de herregistratieplicht weer van kracht is. Op dit moment is niet duidelijk wanneer dit is. Het bestuur van de NVO beslist hierover.
 • U krijgt van ons bericht als uw aanvraag weer wordt opgepakt. Zijn er op dat moment (aanvullende) bewijsstukken van u nodig, dan krijgt u een redelijke termijn voor het aanleveren hiervan.
 • Uw NVO-registratie wordt niet doorgehaald. Ook niet wanneer in de tussenliggende periode uw voormalige herregistratiedatum verstrijkt.
 • In uw PE-dossier ziet u binnenkort een fictieve herregistratiedatum, die voor dit moment op 1 januari 2021 ligt. Op dit moment is nog niet duidelijk of dit zo zal blijven. Het bestuur van de NVO besluit hierover.

 

Wilt u zich in de komende periode tóch herregistreren?

 • Heeft u al uw punten al verzameld en wilt u zich ondanks alles tóch herregistreren? Deze mogelijkheid willen wij u bieden. Neem hiervoor contact op met info@nvo.nl, dan zorgen wij ervoor dat u via PE-online uw dossier kunt indienen.
 • Houdt u er rekening mee dat in dit geval de herregistratietermijn van vijf jaar wordt aangehouden voor de volgende herregistratietermijn.

 

Verloopt uw herregistratiedatum in de periode van uitstel?

 • U hoeft op dit moment geen aanvraag voor herregistratie in te dienen.
 • Uw registratie wordt niet doorgehaald als uw herregistratiedatum verstrijkt. U blijft geregistreerd in het NVO-Kwaliteitsregister met een tijdelijk aangepaste fictieve herregistratiedatum (op dit moment 1 januari 2021).
 • Op het moment dat de herregistratieverplichting weer gaat gelden, ontvangt u hierover bericht. Het bestuur van de NVO beslist hierover.
 • U krijgt dan uiteraard een redelijke termijn voor het indienen van de aanvraag.

 

Ontvangt u een oproep tot herregistratie in de komende periode?
Het kan zijn dat het uitstel waartoe de NVO nu besluit en uw oproep tot herregistratie elkaar kruisen. Ook in dat geval gelden bovenstaande punten voor u. U hoeft geen aanvraag in te dienen.

Toch doorgehaald?
Wordt uw registratie onbedoeld en onverhoopt toch doorgehaald, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via info@nvo.nl, zodat wij snel voor u actie kunnen ondernemen en uw registratie geldig blijft.