Uitstel herregistraties NVO Kwaliteitsregisters

Vanwege de situatie met betrekking tot het coronavirus heeft de NVO met ingang van vrijdag 27 maart 2020 alle herregistratie-verplichtingen uitgesteld. Reden hiervoor is onder andere dat scholingen en intervisiebijeenkomsten niet altijd zijn doorgegaan.

Het uitstel geldt voor alle Kwaliteitsregisters, zowel het register basis-orthopedagoog, orthopedagoog-generalist, het supervisorenregister als het register basis-pedagoog.

Leden met een einddatum in 2020 hebben tot en met 31-12-2020 de tijd om hun herregistratiedossier in te dienen. Andere termijnen worden niet verlengd. Mocht u vanwege corona niet binnen de termijn kunnen voldoen aan de eisen dan kunt u een gemotiveerd verzoek indienen voor een uitstel. Voeg daarbij ook uw planning.

Indien u toch uw dossier zou willen indienen, ondanks dit uitstel, dan is dat mogelijk. Stuurt u dan een mail aan info@nvo.nl met uw lidnummer. Wij zullen uw dossier dan toch in behandeling nemen.