Coronavirus - Wat betekent dit voor jouw werkveld?

Ben je als orthopedagoog of pedagoog werkzaam in de GGZ? Op deze pagina zetten we de belangrijkste informatie over de ontwikkelingen met betrekking tot het corona-virus in jouw werkveld op een rijtje. Samen met tips vanuit het werkveld.


Informatie Rijksoverheid
Ook voor het werken in de GGZ gelden de algemene richtlijnen van het RIVMActueelHandige links

 • De cao-partijen van de Cao GGZ hebben overeenstemming bereikt over een schema voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Het schema laat in één oogopslag zien hoe medewerkers in de ggz moeten handelen bij coronasymptomen.
 • Richtlijn GGZ en corona*
  Voor de ggz is een richtlijn gemaakt hoe te handelen in residentiële en ambulante zorg. De richtlijn gaat voornamelijk in op de fysieke aspecten waarmee een ggz-instelling of praktijk rekening moet houden en operationaliseert daarmee de richtlijnen van het RIVM naar deze sector. Er is een aparte paragraaf opgenomen over psychische zorg. De NVO leverde input voor deze richtlijn. 
  *Nieuwe versie gepubliceerd op 9 juni 2020. Voor een overzicht van de wijzigingen, zie versiebeheer.
 • Werkkaarten zorg voor kwetsbare gezinnen in coronatijden
  Deze coronacrisis vraagt om heel veel extra aanpassingsvermogen van alle gezinnen. Door een psychische aandoening en/of verslavingsproblemen van de ouder(s), maar ook door andere problematiek als financiële, relatie- of woonproblemen wordt dit aanpassingsvermogen beperkt. Hierdoor kan de uitdaging voor het gezin te groot zijn of worden. Om professionals, patiënten, kinderen, ouders en naasten te ondersteunen zijn er drie kaarten ontwikkeld met tips en handvatten hoe te handelen in deze coronatijd. Deze werkkaarten zijn ontwikkeld voor de generieke module Zorg voor Ouders met Psychische en/of Verslavingsproblematiek en hun kinderen (KOPP/KOV) en bevatten specifieke handvatten voor deze coronatijd.
 • Themapagina GGZ Nederland
 • Themapagina MIND
 • Bezoekersrichtlijn GGZ
  GGZ Nederland en Valente hebben in afstemming met het RIVM en MIND een aangepaste richtlijn opgesteld voor bezoekersbeleid in de GGZ in tijden van corona. Een algehele bezoekersstop in de geestelijke gezondheidszorg is vooralsnog niet wenselijk. Contact met naasten is voor deze kwetsbare groep patiënten juist heel belangrijk en vormt in een aantal gevallen ook onderdeel van de behandeling.
 • Een consult op afstand registreren in de GGZ (info NZa)
  De NZa legt uit hoe je in deze corona-tijd telefoongesprekken, beeldbellen of email contact kunt schrijven onder face-to-face contact.


Tips vanuit het werkveld
Heeft u ook een tip of goede oplossing? Deel deze via info@nvo.nl

 • Contact via de online Huiskamer van MIND
  Koningin Máxima verraste onlangs Marjan ter Avest, directeur van MIND, met een bijzonder persoonlijk telefoongesprek. Ter Avest informeerde de Koningin over onder meer de aparte ‘coronawebsite’ met tips en adviezen om psychisch in balans te blijven. De livestream ‘Huiskamer van MIND’ is iedere werkdag te zien van 11 tot 16 uur.
 • Webinars digitaal behandelen
  Vanuit GGZ Nederland worden door Bart Vemer, Tim Wind en Bram van der Boom webinars georganiseerd over digitaal behandelen. Zij delen hun ruime ervaring en bieden ruimte om vragen te stellen over digitaal behandelen. Deelname aan de webinars is gratis.