Kamerbrief arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

3 november 2020 - Minister voor Medische Zorg, Tamara van Ark, liet op 27 oktober jl. weten dat zij het advies ‘Een vernieuwde structuur voor de academische beroepen in de psychologische zorg’ heeft ontvangen. Het advies is een van de bijlagen bij de Kamerbrief Opvolging CNO-advies 'Niets over ons, zonder ons' en andere trajecten betreffende de individuele beroepsuitoefening.

In de Kamerbrief geeft de Minister aan dat er wat betreft de nieuwe voorgestelde beroepen (dus K&J/gz-psycholoog en psychotherapeut/KP) nog impactanalyse gemaakt wordt. Verder meldt ze dat er in het advies ook zorginhoudelijke punten aan bod komen, zoals de inzet van de masterpsycholoog in de individuele gezondheidszorg. De Minister geeft aan dat afspraken over de kwaliteit van zorg tripartite (patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars) tot stand dienen te komen.

De NVO wil als aanpalend en mogelijk belanghebbend beroep betrokken zijn bij zowel impactanalyse als bij tripartite overleg over kwaliteit en bekostiging masters en onderneemt hiervoor actie. Dat geldt natuurlijk alleen voor zorg die onder zorgverzekeringwet en langdurige zorg valt. Jeugd en onderwijs zijn dan niet vertegenwoordigd.  De NVO zal daar nog op wijzen. Kortom het advies is aan de Minister verstrekt maar wordt niet gelijk overgenomen en opgevolgd.

> Opvolging CNO-advies 'Niets over ons, zonder ons' en andere trajecten betreffende de individuele beroepsuitoefening T. van Ark, minister voor Medische Zorg