De NVO verwacht te worden betrokken bij impactanalyse

12 november 2020 - De NVO liet op 10 november zowel de minister als de Tweede kamer weten dat zij graag betrokken wil worden bij processtappen die de minister in haar brief dd. 27 oktober verwoordt. Het gaat om de impactanalyse van met name het te integreren beroep kinder- en jeugdpsycholoog en gezondheidszorgpsycholoog. Dit omdat door de omschrijving in het advies van het toekomstige beroep onduidelijk is waarin het zich onderscheidt van het BIG-beroep orthopedagoog-generalist. Omdat de NVO zich zorgen maakt over de positie van de universitair opgeleide masters wil de NVO ook graag betrokken worden bij tripartite overleggen die daarover worden gevoerd.

Downloads:

> Brief aan Ministerie van VWS
> Brief aan Tweede Kamer