Beroepenstructuur psychologische zorg: wat vindt de NVO?

30 oktober 2020 - Maandag 26 oktober jl. presenteerde de stuurgroep beroepenstructuur psychologische zorg haar advies. De voorstellen brengen orde in eigen gelederen van de psychologen: het advies bepleit één basisberoep dat de huidige twee beroepen kinder- en jeugdpsycholoog en gz-psycholoog integreert en een combinatie van het huidige basisberoep psychotherapeut met het specialisme klinisch psycholoog. Voor een aantal therapieën wordt voorgesteld die als landelijk herkenbare ‘aantekening’ op te nemen achter de beroepskwalificatie en onder toezicht te brengen.

De NVO vindt de orde die daarmee wordt aangebracht verhelderend. Zij heeft echter principiële bezwaren bij de visie op opleidingen van het advies: het voorgestelde model kent geen universitaire master meer en sluit, als consequentie daarvan, alle zijstroom, ook van orthopedagogen, in de postmasteropleiding op voorhand uit. Dat was voor de NVO de reden om een aparte beroepenstructuur orthopedagogische zorg te ontwikkelen en voor een reactie op het advies in de zomer, toen het nog een conceptadvies was.

De NVO krijgt vragen van leden waarom de orthopedagoog niet (meer) voorkomt in het advies en waarom de orthopedagoog in het voorstel geen toegang meer krijgt tot de opleiding gz-psycholoog. In het advies wordt dat toegelicht in bijlage 2, op pagina 28. De keuze om orthopedagogen niet meer toe te laten tot de opleiding is de directe consequentie van het model dat de psychologische beroepen voorstaan: een directe aansluiting van de opleiding gz-psycholoog op de universitaire master. In dat model vindt selectie al na de bachelor plaats en sluit zo op voorhand alle zijinstroom uit. De NVO wil dat psychologen én orthopedagogen ook na de master en na enkele jaren werkervaring, afhankelijk van ervaringen en loopbaanwensen, kunnen blijven instromen in zowel de opleiding tot orthopedagoog-generalist als de opleiding tot gz-psycholoog.

Ook vindt de NVO dat het advies voorbij gaat aan de waarde van universitair opgeleide masters en de behoefte aan hen in het veld. Omdat er geen ruimte was voor beide visies naast elkaar in één advies, besloot de NVO tot de ontwikkeling van haar eigen beroepenstructuur orthopedagogische zorg. Die publiceerde zij in augustus. In de zomerperiode reageerde de NVO, als externe partij, op het toen nog conceptadvies van de psychologen.

Dowloads:

 

>> Terug naar themadossier