Beroepenstructuur orthopedagogische zorg

Augustus 2020 - Kenmerkend voor de beroepenstructuur orthopedagogische zorg is het specifieke van het beroep en de basis daarvan: de wetenschap van de pedagogiek. De pedagogiek is de wetenschap van de opvoedingsrelatie; de driehoek tussen ouder, kind en andere actoren in de opvoeding, die samen de optimale ontwikkeling van jeugdigen (of van volwassenen met een beperking) als doel hebben. Orthopedagogen richten zich op opvoedings- en ontwikkelingssituaties die problematisch kunnen worden of al zijn. De beroepenstructuur kent drie niveaus van vakbekwaamheid: de universitair opgeleide master; de orthopedagoog-generalist en tot slot een (nog nader te onderzoeken) specialisme orthopedagogiek. Voor elk niveau van vakbekwaamheid kent de beroepenstructuur een beroepscompetentieprofiel en een Kwaliteitsregister.

Klik hieronder om de informatie te downloaden (alleen digitaal beschikbaar)

> Beroepenstructuur orthopedagogische zorg
> Samenvatting beroepenstructuur orthopedagogische zorg
> Infographic Beroepenstructuur orthopedagogische zorg
Veelgestelde vragen Beroepenstructuur orthopedagogische zorg
Beroepscompetentieprofiel orthopedagoog-generalist (OG)
Beroepscompetentieprofiel basis-orthopedagoog