Beroepenstructuur psychologische zorg

Op 26 oktober 2020 bracht de stuurgroep beroepenstructuur psychologische zorg haar advies uit aan o.a. het ministerie van VWS. U kunt het advies hier downloaden. De NVO stond aan de wieg van het project en was tot voorjaar 2020 lid van de stuurgroep. Omdat de NVO principiële bezwaren had bij met name het opleidingsmodel dat de psychologische beroepsgroepen voor ogen staat, trok zij zich terug uit de stuurgroep.

Het advies dat nu voorligt gaat dan ook uitsluitend over de opleidingen psychologie en over psychologische beroepen. Bijlage 2 van het advies gaat in op de voorgeschiedenis, de procesgang en de redenen waarom de NVO zich terug trok.

In dit dossier gaan we in op wat de NVO van het advies vindt, op veelgestelde vragen en op wat de NVO gaat doen. De NVO publiceerde in augustus 2020 een aparte beroepenstructuur orthopedagogische zorg. Alles daarover vindt u in dit dossier.

Wat doet de NVO?

  • De NVO ontwikkelde een aparte beroepenstructuur voor orthopedagogische zorg
  • De NVO verwoordde haar vragen over en bezwaren tegen het toen nog conceptadvies in een brief aan de stuurgroep
  • De NVO zoekt, in de uitwerking van bijvoorbeeld haar eigen Kwaliteitsregisters, aansluiting bij ideeën van de beroepenstructuur voor psychologische zorg, zodat verwijzers en cliënten dezelfde begrippen en afkortingen zien
  • Daar waar het advies wordt vertaald in landelijk beleid en/of wet- en regelgeving zal de NVO zich met kracht verweren tegen voorstellen die de positie en ontwikkelingsmogelijkheden van de beroepsgroep belemmeren
  • De NVO vertegenwoordigt de beroepsgroep in samenhangende projecten als het Programma Adaptieve Vervolgopleidingen Psychologie.