Beroepenstructuur orthopedagogische zorg

In augustus 2020 publiceerde de NVO de beroepenstructuur orthopedagogische zorg

Kenmerkend voor de orthopedagogiek is de wetenschap van de pedagogiek.

Kenmerkend voor de beroepenstructuur voor orthopedagogische zorg zijn:

 • Door de beroepsgroep vastgestelde, beroepscompetentieprofielen die leidend zijn voor:
 • de universitaire masteropleidingen orthopedagogiek en de opleiding tot orthopedagoog-generalist
 • de NVO-Kwaliteitsregisters
 • NVO-Kwaliteitsregisters waarin orthopedagogen hun vakbekwaamheid ná hun opleiding bijhouden > zie filmpje  


Ontwikkelpunten zijn:

 • Een verdieping na de opleiding orthopedagoog-generalist, mogelijk in de vorm van een specialisme orthopedagogiek.
 • Uitwerking van aantekeningen in de NVO-Kwaliteitsregisters, aansluitend bij wat de beroepenstructuur voor psychologische zorg voorstelt en met een uitbreiding voor meer specifiek orthopedagogische aantekeningen.
 • Ontwikkeling van portfolio’s waarin orthopedagogen en orthopedagogen-generalist kunnen laten zien welke deskundigheden en/of aantekeningen zij hebben.
 • Bekostiging van de opleiding orthopedagoog-generalist is een belangrijke voorwaarde voor verdere doorontwikkeling.


 

Wat doet de NVO?

 • De NVO stelde eind 2019 en begin 2020 de geactualiseerde beroepscompetentieprofielen voor respectievelijk de basis-orthopedagoog en de orthopedagoog-generalist vast.
 • De NVO is als beroepsgroep verantwoordelijk voor borging van vakbekwaamheid ná de opleiding. Universiteiten en postmasteropleidingen zijn verantwoordelijk voor de (initiële) opleiding.
 • De NVO startte najaar 2020 een omvangrijk project voor de doorontwikkeling van de NVO-kwaliteitsregisters. Belangrijke onderdelen zijn gebruikersvriendelijkheid van het systeem, actualisering van de herregistratienormen en onderzoeken van de mogelijkheden voor een portfolio. Een klankbordgroep van leden denkt actief mee.
 • De NVO deed begin 2020 een aanvraag voor bekostiging van de opleidingen orthopedagoog-generalist en is daarover in gesprek met VWS. De brancheorganisaties in de zorg steunen de aanvraag.
 • De NVO is met hoogleraren orthopedagogiek in gesprek over een verdieping of specialisatie na de opleiding tot orthopedagoog-generalist.
 • De NVO onderhoudt nauwe contacten met de onderwijsdirecteuren van de universiteiten en met de hoofdopleiders OG, om elkaar voortdurend te versterken.
 • De NVO onderhoudt nauwe contacten met de brancheorganisaties van werkgevers.