Wat doet de NVO?

  • De NVO heeft samen met het een coalitie van beroepsverenigingen van pedagogen, psychologen, psychotherapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals een afwegingskader meldcode opgesteld. Per 1 januari 2019 is dit een verplicht onderdeel van de Meldcode voor pedagogen.
  • De NVO ontwikkelde de website www.afwegingskadermeldcode.nl. Op deze website worden de afwegingsvragen praktisch bruikbaar en toegelicht. Daarnaast kun je voor een casus of situatie rond een cliënt de vijf afwegingsvragen doorlopen en notities maken. Achtergrondinformatie vind je bij de afwegingsvragen en veelgestelde vragen.
  • NVO-leden kunnen gebruik maken van het spreekuur Beroepsethiek NVO
  • Lees hier het interview met projectleider Mariska van der Steege
  • NVO heeft in samenwerking met het NIP en BPSW de richtlijn kindermishandeling ontwikkeld