Themadossiers

In de themadossiers vindt u relevante informatie over dossiers die werkveldoverstijgend zijn.

De NVO is actief op tal van, vaak politiek-bestuurlijk gevoelige, dossiers die werkveldoverstijgend zijn. De NVO ontwikkelt op die dossiers visie, mengt zich (mondeling en schriftelijk) in het maatschappelijk debat, organiseert soms peilingen of informatiebijeenkomsten en ontwikkelt producten die leden als handreiking kunnen gebruiken.