Netwerk Studenten & Starters

De taken van het netwerk zijn het organiseren en ontwikkelen van een aanbod aan activiteiten en producten van de NVO gericht op studenten en pas-afgestudeerden. Het gaat er ook om de bekendheid en de toegankelijkheid van de NVO voor Bachelor- en Masterstudenten, maar ook pas afgestudeerden te vergroten.

Het netwerk wordt vanuit het NVO-bureau ondersteund door Lara van der Linden.
 

  • Bekijk de actuele agenda met de activiteiten van het netwerk Studenten & Starters.

Even voorstellen

Het actieve netwerk Studenten en Starters bestaat uit 8 leden: Lois Grootscholten, Sophie de Haas van Dorsser, Sandra van Horne, Rosan Klieverik, Anniek Ratelband, Alexandra van Veen, Samantha Vermeulen en Sanne Wensveen.
 
Lois Grootscholten is orthopedagoog bij De GezinsManager. Een jeugdzorgaanbieder die intensieve ambulante ondersteuning biedt in complexe gezinssituaties. Als startende orthopedagoog is zij bezig om mezelf te ontwikkelen door werkervaring. In de toekomst zou zij graag de OG-opleiding volgen. Lois vertegenwoordigt de studenten- en startersleden van de NVO in het bestuur.

Sophie de Haas van Dorsser is masterstudent Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Momenteel loopt zij stage in de gehandicaptenzorg, waar zij voornamelijk betrokken is bij de EVB+ doelgroep. Na haar master wil ze graag als orthopedagoog in de gehandicaptenzorg werkzaam blijven. 

Rosan Klieverik is masterstudent Youth, Education & Society met als specialisatie Policy en werkzaam binnen de NVO als Student Projectleider. Rosan loopt momenteel stage bij Stichting het Vergeten Kind. Wanneer ze is afgestudeerd hoopt ze een leuke afwisselende baan te krijgen, maar ze weet nog niet in welke richting.   

Sandra van Horne is masterstudent Orthopedagogiek in Utrecht. Ze loopt op dit moment stage bij het UMC Utrecht, afdeling Psychiatrie. Hier richt zij zich vooral op diagnostiek en behandeling. Tijdens haar studie heeft ze een periode in Brighton gestudeerd en na haar master hoopt ze aan het werk te gaan als orthopedagoog in de GGZ. 

Anniek Ratelband is als Orthopedagoog bij FibbeSCL werkzaam binnen de generalistische basis GGZ, specialistische GGZ en SJSO. Zij heeft twee Masters aan de Universiteit Leiden afgerond, Orthopedagogiek en Applied Neuroscience in Human Development. Na haar studie heeft Anniek een aantal maanden werkervaring opgedaan bij MoleMann in Suriname. 

Alexandra van Veen werkt als orthopedagoog bij FibbeSCL, een kleinschalige ggz-instelling die zowel basis als specialistische zorg biedt. Hier voert zij diagnostiek en behandeling uit bij kinderen en jongeren ven 4-21 jaar. De behandeling vindt plaats op de scholen van de kinderen, om zo korte lijnen met zowel de leerkracht als ouders te realiseren. 

Samantha Vermeulen is research master student Developmental Psychopathology in Education and Child Studies aan de universiteit leiden. Na haar master hoopt ze iets in het onderzoek te kunnen gaan doen binnen de forensische gezinspedagogiek. 

Sanne Wensveen is masterstudent Clinical Child Family and Education Studies (Orthopedagogiek) aan de Universiteit Utrecht. Op dit moment doet zij haar stage bij een residentiële jeugdzorgaanbieder die behandeling biedt aan kinderen met complexe gedragsproblematiek. Als haar master is afgerond hoopt zij als orthopedagoog verder aan het werk te gaan met een complexe doelgroep.  

 Het netwerk wordt vanuit het NVO bureau ondersteund door Lara van der Linden.

Afbeelding: 20181130_164500