Netwerk Studenten & Starters

De taken van het netwerk zijn het organiseren en ontwikkelen van een aanbod aan activiteiten en producten van de NVO gericht op studenten en pas-afgestudeerden. Het gaat er ook om de bekendheid en de toegankelijkheid van de NVO voor Bachelor- en Masterstudenten, maar ook pas afgestudeerden te vergroten.

Het netwerk wordt vanuit het NVO-bureau ondersteund door Lara van der Linden.
 

  • Bekijk de actuele agenda met de activiteiten van het netwerk Studenten & Starters.

Even voorstellen

Het actieve netwerk Studenten en Starters bestaat uit 10 leden: Eefje Groot Koerkamp, Lois Grootscholten, Sophie de Haas van Dorsser, Eva Goossens, Sandra van Horne, Myrthe Kamphof, Rosan Klieverik, Eline Roep, Samantha Vermeulen en Sanne Wensveen.
 
Lois Grootscholten is orthopedagoog bij William Schrikker Gezinsvormen. Een jeugdzorgaanbieder die ambulante hulpverlening, pleegzorg en gezinshuiszorg organiseert voor kinderen of ouders met een (verstandelijke) beperking.  Als startende orthopedagoog is zij bezig om de slag te slaan tussen de geleerde theorie naar de weerbarstige praktijk. In de toekomst zou zij graag de OG-opleiding volgen.
Lois vertegenwoordigt de studenten- en startersleden van de NVO in het bestuur.


Sophie de Haas van Dorsser is masterstudent Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Momenteel loopt zij stage in de gehandicaptenzorg, waar zij voornamelijk betrokken is bij de EVB+ doelgroep. Na haar master wil ze graag als orthopedagoog in de gehandicaptenzorg werkzaam blijven. 

Eva Goossens is masterstudent Orthopedagogiek aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Momenteel schrijft zij haar scriptie over 'traumaproblematiek bij jeugdigen'. Hierna gaat zij stage lopen en hoopt zij veel te gaan leren over de pedagogische praktijk. 

Myrthe Kamphof is masterstudent Orthopedagogiek en Research masterstudent Neuroscience & Cognition. Zij loopt nu een klinische stage in het Emma Kinderziekenhuis (AMC) en schrijft haar scriptie. Na het afronden van haar masters wil zij graag een baan vinden in de orthopedagogiek of in het onderzoek binnen de neuropsychologie/pedagogiek, waarin zij zich verder kan blijven ontwikkelen.

Rosan Klieverik is masterstudent Youth, Education & Society met als specialisatie Policy en werkzaam binnen de NVO als Student Projectleider. Rosan loopt momenteel stage bij Stichting het Vergeten Kind. Wanneer ze is afgestudeerd hoopt ze een leuke afwisselende baan te krijgen, maar ze weet nog niet in welke richting.   

Sandra van Horne heeft de master Orthopedagogiek gevolgd aan de Universiteit Utrecht en is nu werkzaam als orthopedagoog bij Jeugd ggz van Dimence Groep. Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Sandra doet hier diagnostiek (intakes en onderzoeken) en behandeling bij kinderen en jongeren van 6-18 jaar en hun ouders.  

Anniek Ratelband is als Orthopedagoog bij FibbeSCL werkzaam binnen de generalistische basis GGZ, specialistische GGZ en SJSO. Zij heeft twee Masters aan de Universiteit Leiden afgerond, Orthopedagogiek en Applied Neuroscience in Human Development. Na haar studie heeft Anniek een aantal maanden werkervaring opgedaan bij MoleMann in Suriname. 

Eline Roep is bezig met het afronden van haar master Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Hiervoor loopt zij het hele studiejaar stage bij Kinder- en Jeugdpraktijk ‘Een Stap Voor’; een basis GGZ praktijk. Na het afronden van haar master wil zij graag aan de slag in het werkveld en zo veel mogelijk kennis en ervaring opdoen.

Alexandra van Veen werkt als orthopedagoog bij FibbeSCL, een kleinschalige ggz-instelling die zowel basis als specialistische zorg biedt. Hier voert zij diagnostiek en behandeling uit bij kinderen en jongeren ven 4-21 jaar. De behandeling vindt plaats op de scholen van de kinderen, om zo korte lijnen met zowel de leerkracht als ouders te realiseren.

Samantha Vermeulen heeft afgelopen jaar de research master Developmental Psychopathology in Education and Child Studies afgerond en is nu promovenda aan de Universiteit Leiden. De focus van haar onderzoek ligt op de relatie tussen kindermishandeling en de ontwikkeling van antisociaal gedrag.

Sanne Wensveen is als orthopedagoog bij KOOS werkzaam, een netwerkorganisatie voor aanvullende specialistische jeugdhulp in het westelijk deel van Utrecht. Zij heeft de master Orthopedagogiek (CCFES) aan de Universiteit Utrecht afgerond. Tijdens haar studie heeft Sanne al ervaring opgedaan als ambulant begeleider in de GGZ.   

 Het netwerk wordt vanuit het NVO bureau ondersteund door Lara van der Linden.

2017Pasfoto_causalLOis
Lois Grootscholten
Screenshot_20210209_142554_com.google.android.gm
Sanne Wensveen
Myrthe
Myrthe Kamphof
Sandra
Sandra van Horne
Eline Roep
Eline Roep
20210215_091046Eva Goossens
Eva Goossens
IMG_0307Samantha
Samantha Vermeulen