Met welke universiteiten heeft het netwerk Studenten & Starters contacten?

Met alle universiteiten, in samenwerking met de verschillende studieverenigingen, organiseren zij gezamenlijk Praktijkavonden en NVO-voorlichtingen.