Agenda

NVO-Voorlichtingsbijeenkomsten:
Nieuwe bijeenkomsten zullen hier vermeld gaan worden.

Vragen als; wat is en wat doet de NVO? Wat houden de NVO-registraties in? Wat moet ik daarvoor doen? zullen dan beantwoord worden.

"Blik op het werkveld" Praktijkavond (Ortho)pedagogiek-bijeenkomsten:

Nieuwe bijeenkomsten zullen hier vermeld gaan worden.

Aanmelding gaat via de studieverenigingen. Een aantal ervaringsdeskundigen uit de werkvelden Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg, Onderwijs en de Geestelijke Gezondheidszorg zullen in 2 rondes vertellen over hun werk en praktijkervaringen. Het is een leuke manier om kennis op te doen van de verschillende pedagogische werkvelden, en je kunt makkelijk vragen stellen.


Workshops/Bijeenkomsten
In de reeks van 'Maak kennis met het werkterrein van de pedagogiek' worden regelmatig actuele workshops/bijeenkomsten georganiseerd: 


Eerdere bijeenkomsten in deze reeks waren:

Afbeelding: 6d55e8d5-4d7d-4671-a007-13bca36713ff

NVO Studenten & Starters Congres 'Spreken is zilver, luisteren is goud!' op vrijdag 7 februari j.l. vond dit congres plaats.

Afgelopen vrijdag 7 februari was het eindelijk zover, het Studenten en Starters congres; 'Spreken is zilver, luisteren is goud!'. Het thema dit jaar was pedagogische gespreksvoering. Om half 10 ‘s ochtend stroomde de locatie langzaam vol en om 10 uur hadden rond de 160 studenten, starters en andere geïnteresseerden zich verzameld en kon de dag beginnen. Martine Delfos heeft ons in de eerste plenaire sessies meer verteld over gespreksvoering met kinderen, pubers en kinderen met autisme. Na de lunch hebben we in drie verschillende deelrondes meer geleerd over gespreksvoering in verschillende situaties. Else Hofma-Bergman heeft haar ervaringsverhaal met kindermishandeling gedeeld, Tineke van den Berg heeft tips gegeven hoe je in gesprek kan gaan met kinderen wanneer hun ouders scheiden en de derde deelsessie van Marja Hodes ging over in gesprek gaan met ouders met een verstandelijke beperking. De dag sloot af met een lezing over lichaamstaal van Frank van Marwijk, gevolgd door een borrel op de locatie.

Agenda

 • 07-10-2019: 'Goed pedagogisch vakmanschap' door Trix van Lieshout.

  Deze avond sprak Trix van Lieshout, Orthopedagoge Generalist en GZ Psychologe, over goed pedagogisch vakmanschap op school. Hierbij gaf zij adviezen aan de zaal vol startende orthopedagogen over het begeleiden en ondersteunen van leraren, begeleiders en hun schoolteams. Een kernboodschap die zij meegaf aan de zaal is dat ons gedrag heel veel gedrag van de leerling bepaalt en dat het van groot belang is om ons eigen gedrag te veranderen om gedragsverandering bij een kind te bewerkstelligen. Gedurende de avond werd er door middel van tekst, aanvullend beeldmateriaal en de mogelijkheid tot het geven van reacties een duidelijke visie naar voren gebracht. In deze visie zijn leraren degenen die het onderwijs passend maken. Orthopedagogen hebben daar als ondersteuners een belangrijke coachende rol in. Een paar tips zijn: blijf loeren op positief gedrag (wat ook normaal en vanzelfsprekend gedrag kan zijn), corrigeer een kind zacht en met slechts kort oogcontact en geef feedback vanuit de ‘growth mindset’ in plaats van de ‘fixed mindset’. Al met al was het een interessante avond!
 • 13-05-2019: 'Pedagogische driehoekskunde: de relatie tussen ouders, professionals en clienten' door Chiel Egberts.


  Chiel Egberts, oprichter en eigenaar van Drienamiek, was maandag 13 mei de spreker van de themabijeenkomst voor studenten en starters. Met een groep van 30 mensen werd er aandachtig geluisterd en werden er al snel deelnemers betrokken in een rollenspel. Hoe reageer jij op een moeder die probeert de zorg voor haar gehandicapte dochter te bepalen, terwijl de dochter bij jou op de instelling verblijft?

  Chiel heeft inzicht gegeven in de driehoeksverhouding tussen ouders, kinderen en een (on)gewenste derde. Belangrijk om te onthouden is dat wij als professionals/begeleiders vaak slechts passanten zijn in de driehoek. Om als professional goed te kunnen werken in de driehoek, raadde Chiel ons aan om te werken met het klein alfabet van de driehoekskunde: de B van Bonus, de V van verbinding en de P van positie. De V leidt volgens Chiel tot W.. en degene die weet waar de W voor staat, wint een boek van Chiel. Ondertussen weten we allemaal dat we in verbinding moeten zijn om een Wonder tegen te komen. De themabijeenkomst eindigt met de inbreng van een persoonlijke casus, waardoor de vertelde informatie opeens concreet wordt en er duidelijke tips voor de praktijk naar voren komen. Tijdens de borrel wordt er nog een tijdje nagepraat over deze interessante avond. Eén ding is zeker, na deze avond kijkt iedereen met een nieuwe blik naar de systemen waarmee wij werken: Het is eigenlijk een gunst van ouders, dat wij – de orthopedagogen en andere begeleiders – mogen zorgen voor hun kinderen.

 • 11-03-2019: 'Behandeling van kinderen met Autisme' door Judith Stein.

  Judith Stein kwam vertellen over de visie van het Robertshuis en de behandelingen die zij gebruiken bij kinderen met autisme. Het was een interessante avond! Bij Stichting Het Robertshuis (omgeving ’t Gooi en Limburg) worden kinderen en jongeren aangemeld welke niet mee kunnen in het (speciaal) onderwijs. Het behandelaanbod is erop gericht om deze mensen met autisme te laten ontwikkelen, zodat zij kunnen functioneren in het dagelijks leven. Judith Stein, orthopedagoog-generalist in opleiding, vertelt over de behandelmethodes die worden gebruikt. Zo vertelt zij dat Sensomotorische Integratie wordt gebruikt om kinderen en jongeren met autisme te leren omgaan met de prikkels uit de omgeving. Kinderen met autisme zijn namelijk snel over- of onderprikkeld. Ook vertelt zij over ABA, DTT, PRT en andere behandelmethodes. Aan de hand van een filmpje kan iedereen in de zaal een beeld krijgen van hoe dat in zijn werk gaat. Op deze manier gaan velen van ons met nieuwe ideeën naar huis, van onderwijs tot gezinsbegeleiders

  Kijk hier voor eerdere bijeenkomsten georganiseerd door het netwerk Studenten & Starters.