Agenda

NVO-Voorlichtingsbijeenkomsten:
Worden binnenkort bekend gemaakt.

Vragen als; wat is en wat doet de NVO? Wat houden de NVO-registraties in? Wat moet ik daarvoor doen? zullen dan beantwoord worden.

"Blik op het werkveld" Praktijkavond (Ortho)pedagogiek-bijeenkomsten:

Dinsdagavond 18 mei 2021 i.s.m. studievereniging Cedo Nulli, Online.

Donderdagavond 20 mei 2021 i.s.m. studievereniging Postelein, Online.

Aanmelding gaat via de studieverenigingen. Een aantal ervaringsdeskundigen uit de werkvelden Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg, Onderwijs en de Geestelijke Gezondheidszorg zullen in 2 rondes vertellen over hun werk en praktijkervaringen. Het is een leuke manier om kennis op te doen van de verschillende pedagogische werkvelden, en je kunt makkelijk vragen stellen.


Workshops/Bijeenkomsten
In de reeks van 'Maak kennis met het werkterrein van de pedagogiek' worden regelmatig actuele workshops/bijeenkomsten georganiseerd: 

Georganiseerde bijeenkomsten

 • 11-01-21 Online Themabijeenkomst "Van kattenkwaad naar criminaliteit, het PIT voorkomt dit" door Fieke van den Broek & Melissa Ax.

  Tijdens deze avond hebben Fieke van den Broek en Melissa Ax ons meegenomen in de aanpak van het Preventief Interventie Team (PIT) waarmee geprobeerd wordt criminaliteit al op jonge leeftijd tegen te gaan. Na een korte introductie werden alle 50 deelnemers verdeeld in kleinere groepjes om samen in breakout-rooms te discussiëren over een casus. De vraag die hierbij centraal stond was: ‘Welke factoren maken een kind een PIT-kind? Welke kind- en omgevingsfactoren dragen eraan bij dat een kind al op jonge leeftijd in aanmerking komt voor preventieve hulp om ervoor te zorgen dat het kind zich zo optimaal mogelijk zal ontwikkelen waardoor het risico op afglijden naar de criminaliteit verminderd wordt?’. De bevindingen, hypotheses en vragen die hierdoor opkwamen bij de verschillende groepjes werden vervolgens in de grotere groep onder begeleiding van Fieke en Melissa met elkaar besproken. Dit interactieve gedeelte van de lezing werd gevolgd door een meer theoretisch gedeelte waarin de volledige PIT-aanpak verder werd uitgediept. Zo werd er besproken hoe kinderen met een verhoogd risico op afglijden al vroeg gesignaleerd worden en bij de PIT-aanpak terecht kunnen komen, waar de scherpe analyse van het PIT vervolgens uit bestaat, hoe het PIT voor elk kind maatwerk levert en hoe het PIT de tijd neemt om een relatie op te bouwen met het kind en gezin om het vertrouwen te winnen en dus ook betrokken blijft zo lang als nodig. De bijeenkomst werd afgesloten door de casus van het begin nog eens terug te halen en te bespreken hoe de PIT-aanpak er in deze casus uit heeft gezien. Al met al was het weer een zeer interessante bijeenkomst.  
   
 • 07-12-20 Online Bijeenkomst 'Trauma' door Linda Gerits.

  Deze avond stond in het teken van trauma en traumagerelateerde problematiek. Linda Gerits, de spreker, heeft de 120 deelnemende studenten en starters in twee uur tijd zoveel mogelijk verteld over trauma. Aan de hand van concrete voorbeelden en verschillende filmpjes, hebben de deelnemers geleerd hoe ze trauma kunnen signaleren en welke bejegening, begeleiding en behandeling er nodig is bij mensen met traumagerelateerde problematiek. De deelnemers waren enthousiast over de bijeenkomst en vroegen zich naderhand zelfs af hoe ze traumatherapeut kunnen worden.. al met al een zeer geslaagde avond dus!
   
 • 28-09-20 Online Bijeenkomst "Coachen van professionals' door Anneke Maas.

  Op maandagavond 28 september was voor de tweede keer een geaccrediteerde bijeenkomst voor de starters van NVO. Vanwege de omstandigheden van COVID-19 was deze themabijeenkomst voor de eerste keer in de vorm van een webinar. Anneke Maas was de spreker die kwam vertellen over het coachen van professionals. Met 65 deelnemers in een zoom-meeting was het toch een interactieve bijeenkomst over het bepalen van je rol als gedragsdeskundige; kies je voor een adviserende of een coachende rol? Na het bespreken van de theorie waaronder een coachingsmodel hebben duo’s in de break-out room een coachingsgesprek met elkaar gevoerd. Anneke heeft als afsluiting alle dillema’s en vragen kunnen beantwoorden. Deelnemers waren enthousiast over de bijeenkomst en zijn blij dat zij weer even alert zijn gemaakt op hun houding tijdens het begeleiden van professionals.
   
 • 07-10-2019: 'Goed pedagogisch vakmanschap' door Trix van Lieshout.

  Deze avond sprak Trix van Lieshout, Orthopedagoge Generalist en GZ Psychologe, over goed pedagogisch vakmanschap op school. Hierbij gaf zij adviezen aan de zaal vol startende orthopedagogen over het begeleiden en ondersteunen van leraren, begeleiders en hun schoolteams. Een kernboodschap die zij meegaf aan de zaal is dat ons gedrag heel veel gedrag van de leerling bepaalt en dat het van groot belang is om ons eigen gedrag te veranderen om gedragsverandering bij een kind te bewerkstelligen. Gedurende de avond werd er door middel van tekst, aanvullend beeldmateriaal en de mogelijkheid tot het geven van reacties een duidelijke visie naar voren gebracht. In deze visie zijn leraren degenen die het onderwijs passend maken. Orthopedagogen hebben daar als ondersteuners een belangrijke coachende rol in. Een paar tips zijn: blijf loeren op positief gedrag (wat ook normaal en vanzelfsprekend gedrag kan zijn), corrigeer een kind zacht en met slechts kort oogcontact en geef feedback vanuit de ‘growth mindset’ in plaats van de ‘fixed mindset’. Al met al was het een interessante avond!
 • 13-05-2019: 'Pedagogische driehoekskunde: de relatie tussen ouders, professionals en clienten' door Chiel Egberts.


  Chiel Egberts, oprichter en eigenaar van Drienamiek, was maandag 13 mei de spreker van de themabijeenkomst voor studenten en starters. Met een groep van 30 mensen werd er aandachtig geluisterd en werden er al snel deelnemers betrokken in een rollenspel. Hoe reageer jij op een moeder die probeert de zorg voor haar gehandicapte dochter te bepalen, terwijl de dochter bij jou op de instelling verblijft?

  Chiel heeft inzicht gegeven in de driehoeksverhouding tussen ouders, kinderen en een (on)gewenste derde. Belangrijk om te onthouden is dat wij als professionals/begeleiders vaak slechts passanten zijn in de driehoek. Om als professional goed te kunnen werken in de driehoek, raadde Chiel ons aan om te werken met het klein alfabet van de driehoekskunde: de B van Bonus, de V van verbinding en de P van positie. De V leidt volgens Chiel tot W.. en degene die weet waar de W voor staat, wint een boek van Chiel. Ondertussen weten we allemaal dat we in verbinding moeten zijn om een Wonder tegen te komen. De themabijeenkomst eindigt met de inbreng van een persoonlijke casus, waardoor de vertelde informatie opeens concreet wordt en er duidelijke tips voor de praktijk naar voren komen. Tijdens de borrel wordt er nog een tijdje nagepraat over deze interessante avond. Eén ding is zeker, na deze avond kijkt iedereen met een nieuwe blik naar de systemen waarmee wij werken: Het is eigenlijk een gunst van ouders, dat wij – de orthopedagogen en andere begeleiders – mogen zorgen voor hun kinderen.

 • 11-03-2019: 'Behandeling van kinderen met Autisme' door Judith Stein.

  Judith Stein kwam vertellen over de visie van het Robertshuis en de behandelingen die zij gebruiken bij kinderen met autisme. Het was een interessante avond! Bij Stichting Het Robertshuis (omgeving ’t Gooi en Limburg) worden kinderen en jongeren aangemeld welke niet mee kunnen in het (speciaal) onderwijs. Het behandelaanbod is erop gericht om deze mensen met autisme te laten ontwikkelen, zodat zij kunnen functioneren in het dagelijks leven. Judith Stein, orthopedagoog-generalist in opleiding, vertelt over de behandelmethodes die worden gebruikt. Zo vertelt zij dat Sensomotorische Integratie wordt gebruikt om kinderen en jongeren met autisme te leren omgaan met de prikkels uit de omgeving. Kinderen met autisme zijn namelijk snel over- of onderprikkeld. Ook vertelt zij over ABA, DTT, PRT en andere behandelmethodes. Aan de hand van een filmpje kan iedereen in de zaal een beeld krijgen van hoe dat in zijn werk gaat. Op deze manier gaan velen van ons met nieuwe ideeën naar huis, van onderwijs tot gezinsbegeleiders

  Kijk hier voor eerdere bijeenkomsten georganiseerd door het netwerk Studenten & Starters.
Afbeelding: 6d55e8d5-4d7d-4671-a007-13bca36713ff

NVO Studenten & Starters Congres 'Spreken is zilver, luisteren is goud!' op vrijdag 7 februari 2020.

Op vrijdag 7 februari was het eindelijk zover, het Studenten en Starters congres; 'Spreken is zilver, luisteren is goud!'. Het thema dit jaar was pedagogische gespreksvoering. Om half 10 ‘s ochtend stroomde de locatie langzaam vol en om 10 uur hadden rond de 160 studenten, starters en andere geïnteresseerden zich verzameld en kon de dag beginnen. Martine Delfos heeft ons in de eerste plenaire sessies meer verteld over gespreksvoering met kinderen, pubers en kinderen met autisme. Na de lunch hebben we in drie verschillende deelrondes meer geleerd over gespreksvoering in verschillende situaties. Else Hofma-Bergman heeft haar ervaringsverhaal met kindermishandeling gedeeld, Tineke van den Berg heeft tips gegeven hoe je in gesprek kan gaan met kinderen wanneer hun ouders scheiden en de derde deelsessie van Marja Hodes ging over in gesprek gaan met ouders met een verstandelijke beperking. De dag sloot af met een lezing over lichaamstaal van Frank van Marwijk, gevolgd door een borrel op de locatie.