Lidmaatschap opzeggen

Stuur uw opzegging vóór 1 november naar info@nvo.nl. Uw opzegging wordt dan met ingang van 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar van kracht.

U kunt ook een brief sturen aan:
Ledenadministratie NVO
Catharijnesingel 47
3511 GC Utrecht

U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw opzegging.

Opzeggingen die wij na 1 november ontvangen kunnen niet meer voor het eerstvolgende kalenderjaar worden verwerkt.

Na opzegging van het NVO lidmaatschap kunt u geen gebruik meer maken van uw NVO registraties.