Contributie

De NVO hanteert verschillende contributiecategorieën. U vindt de bedragen en uitleg over de verschillende reductiecategorieën op het volgende overzicht:

Overzicht contributiecategorieën

  • U betaalt de contributie per kalenderjaar (1 januari-31 december). Opzeggen kunt u vóór 1 november.
  • U betaalt met ingang van het kwartaal waarin u zich als lid inschrijft: 100%, 75%, 50% of 25%, respectievelijk voor inschrijvingen in eerste, tweede, derde of vierde kwartaal.
  • N.B. Wanneer u bijvoorbeeld in oktober lid wordt van de NVO geldt de periode oktober t/m december als een kalenderjaar. Houdt u hiermee rekening, bijvoorbeeld als het gaat om de contributiecategorieën waarvan u maximaal 2 of 3 jaar gebruik kunt maken.


Wilt u voor een volgend kalenderjaar in aanmerking komen voor een andere contributiecategorie? Stuur uw verzoek vóór 1 november aan ledenadministratie@nvo.nl . Als wij uw verzoek na 1 november ontvangen kunnen we het niet meer voor het volgende jaar verwerken.