Wat zijn de richtlijnen voor intervisie?

Voor de herregistratie moet u minimaal 40 uur intervisie volgen.
Het is belangrijk dat u de presentie van de intervisiebijeenkomsten bijhoudt via een getekende presentielijst, waarop ook de data en duur van de bijeenkomsten worden vermeld. U kunt bijvoorbeeld per jaar een presentielijst bijhouden.

Er zijn ook richtlijnen waaraan intervisie moet voldoen: >Lees verder (Zie in het kader Uitgelicht.)