De BAPD van het NIP is niet gelijk aan de NVO Basisaantekening diagnostiek. De BAPD is vooral gericht op psychodiagnostiek. Voor het behalen van de NVO Basisaantekening diagnostiek is de context en orthopedagogische invulling belangrijk.

Indien u de BAPD heeft behaald kunt u wel een aanvraag indienen voor de NVO Basisaantekening diagnostiek. U voegt dan de uitgewerkte casuistiek voor de BAPD toe aan de aanvraag. De commissie zal dan beoordelen of het voldoende orthopedagogisch is.