Ik ben eerder geregistreerd geweest als NVO Basis-Orthopedagoog en wil deze registratie opnieuw aanvragen. Hoe doe ik dat?

U maakt hiervoor gebruik van de herintredersregeling. De reden dat u niet zonder meer opnieuw kunt worden geregistreerd is dat de NVO het belangrijk vindt dat geregistreerden hun vak bijhouden. Hiermee toont u aan te voldoen aan de kwaliteitseisen van de beroepsvereniging.

Deze aanvraag verloopt als volgt:

U stuurt een mail naar info@nvo.nl  met dit verzoek en bij voorkeur met uw NVO lidnummer. Wij maken dan voor u een herintredersdossier aan in PE-online. Via het ledengedeelte van onze website kunt u inloggen in dit herintredersdossier.

In het PE-dossier voert u alle benodigde zaken in om aan te tonen dat u voldoet aan de eisen voor herintreding. Het gaat hierbij om de eisen voor de herregistratie Basis-Orthopedagoog. Wanneer u voldoet aan de eisen wordt u weer geregistreerd als Basis-Orthopedagoog bij de NVO.

Aangezien deze herregistratie-eisen pas sinds juli 2015 zijn ingegaan is het tot juli 2020 voldoende wanneer u voor herintreding aantoont te voldoen aan de eisen voor de periode vanaf juli 2015 tot de datum van uw verzoek. Bijvoorbeeld: U dient het verzoek tot herintreding in op 1 juli 2017, u moet dan aantonen aan 2/5 deel van de eisen (40%) te hebben voldaan, bijvoorbeeld 1000 uur werkervaring in plaats van de vereiste 2500 uur.

De administratiekosten voor deze aanvraag zijn €100,00.