Verlenging inschrijving supervisorenbestand

Het doel van deze regeling is dat de supervisor zijn kennis en vaardigheden op het gebied van supervisie bijhoudt en op de hoogte blijft van actuele ontwikkelingen op dit specifieke vakgebied.

Alle activiteiten die u als supervisor voor dit dossier opvoert -geaccrediteerd onderwijs en intervisie gericht op supervisie en het geven van supervisie- kunnen tevens voor uw herregistratiedossier OG meetellen.

In PE-online op het ledengedeelte van de NVO website houdt u dit dossier bij. Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van dit dossier.
De termijn voor deze regeling is 5 jaar na inschrijving in het NVO supervisorenbestand of vanaf de laatste verlenging.