Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)

De NVO is, samen met het NIP en de NVP, lid van de FGzPt (de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten). De huidige FGzPt bestaat uit:

  • het Bestuur
  • het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP)
  • de Commissie Registratie en Toezicht (CRT)
  • de Adviescommissie
  • de accreditatiecommissie

Taken FGzPt

De FGzPt is verantwoordelijk voor de opleiding, erkenning, registratie en het toezicht van vier psychologische beroepen. Deze beroepen zijn:

  • de zogeheten basisberoepen (artikel 3 Wet BIG): gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten
  • de specialistische beroepen (artikel 14 Wet BIG): de klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen


Meer informatie over het taken en verantwoordelijkheden van het College en de Commissie Registratie en Toezicht vindt u op de website van de FGzPt. 

Rol NVO

De NVO is een van de beroepsverenigingen die een grote groep GZ-psychologen vertegenwoordigt (met een achtergrond in de orthopedagogiek). Ook heeft de NVO een aantal klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen in haar ledenbestand. Voor de borging van de kwaliteit van de GZ-opleidingen is deelname in de FGzPt door de NVO dan ook van belang. Leden van de NVO kunnen, op gezamenlijke voordracht van de NVO en het NIP, ook zitting nemen in het College of de Commissie Registratie en Toezicht van de FGzPt. 

OG in de BIG

Wanneer de NVO orthopedagoog generalist als basisberoep (artikel 3) wordt opgenomen in de Wet BIG zal de FGzPt ook verantwoordelijk zijn voor regelgeving van en toezicht op de OG-opleidingen en  voor zaken zoals erkenning en visitatie. De minister van VWS zal verantwoordelijk blijven voor de regelgeving van de opleiding OG, maar het College kan de minister hierover wel adviseren.