Capaciteitsorgaan

De NVO, is als vertegenwoordiger van de beroepsgroep gz-psychologen met een achtergrond in de (ortho)pedagogiek, betrokken bij de begeleidingscommissie beroepen Geestelijke Gezondheid van het Capaciteitsorgaan. Het Capaciteitsorgaan adviseert het ministerie van VWS over de benodigde opleidingscapaciteit voor - onder andere - de BIG-geregistreerde beroepen in de geestelijke gezondheidszorg en maakt hierbij gebruik van een ramingsmodel.

Als invoer voor dat ramingsmodel hanteert het Capaciteitsorgaan het huidige zorgaanbod (het aantal fte aan werkzame beroepsbeoefenaren) en ontwikkelingen die invloed hebben op de toekomstige zorgvraag, zoals taakherschikking en demografie. De NVO richt zich in de begeleidingscommissie met name op de ontwikkelingen en onderzoeken die betrekking hebben op de positie van gz-psychologen en (ortho)pedagogen in de geestelijke gezondheidszorg. Dit geldt zowel voor de volwassenen GGZ als voor de jeugd-GGZ.