jaar NVO

Dossiers

De NVO is actief op tal van, vaak politiek-bestuurlijk gevoelige, dossiers die werkveld overstijgend zijn. De NVO ontwikkelt op die dossiers visie, mengt zich (mondeling en schriftelijk) in het maatschappelijk debat, organiseert soms peilingen of informatiebijeenkomsten en ontwikkelt producten die leden als handreiking kunnen gebruiken.

Ga voor meer informatie naar MijnNVO

Wilt u meer weten over deze dossiers? Op MijnNVO worden diverse dossiers uitgelicht, hier leest u onze visie, de rol van (ortho)pedagogen en kunt u diverse handreikingen en brochures downloaden als u lid bent. Zo vindt u er onder andere het dossier 'Zelfstandig gevestigde praktijk' en 'Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ'

Bent u nog geen lid? Meld u zich dan online aan.

Waarom lid worden van de NVO?

Wij ondersteunen uw beroepsuitoefening middels de organisatie van workshops, congressen, netwerkbijeenkomsten en intervisiegroepen. Behaal registraties en herregistraties om uw vakbekwaamheid te toetsen of raadpleeg de helpdesk voor uw beroepsethische vraagstukken.

Bekijk lidmaatschap