FBZ

Werknemersorganisatie FBZ zet zich in voor goede arbeidsvoorwaarden voor een brede groep professionals. FBZ bestaat uit 18 beroepsorganisaties. Zij hebben samen 32.000 leden. Zo vertegenwoordigt FBZ een zeer brede groep veelal hoogopgeleide professionals op het gebied van de arbeidsvoorwaarden, waaronder: artsen, apothekers, diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, geestelijk verzorgers, logopedisten, psychologen en nog veel meer beroepsgroepen. 

Werknemersorganisatie FBZ onderhandelt over arbeidsvoorwaarden aan grote cao-tafels, met name in de zorg. FBZ werkt daarbij samen met de andere werknemersorganisaties FNV, CNV en NU’91. Sinds 2014 is FBZ de tweede grootste werknemersorganisatie in de zorg. FBZ neemt deel aan de volgende cao-tafels:

  • Cao Geestelijke Gezondheidszorg  - 85.000 werknemers
  • Cao Gehandicaptenzorg  - 160.000 werknemers
  • Cao Gezondheidscentra - 4.500 werknemers
  • Cao Jeugdzorg - 31.000 werknemers
  • Cao Nederlandse Universiteiten - 52.000 werknemers
  • Cao Onderzoekinstellingen  - 2.900 werknemers
  • Cao VVT - 450.000 werknemers
  • Cao Universitair Medische Centra - 67.000 werknemers
  • Cao Ziekenhuizen  - 200.000 werknemers


Behalve het cao-overleg op landelijk niveau voert FBZ overleg met honderden werkgevers in de instellingen over de personele gevolgen van reorganisaties of fusies. De afspraken worden vastgelegd in een sociaal plan. FBZ is anders georganiseerd dan de andere zorgvakbonden. FBZ is een federatie die met name bestaat uit beroepsorganisaties. Zij hebben zich bij FBZ aangesloten om de collectieve werknemersbelangen van hun leden te behartigen. De werknemers die FBZ vertegenwoordigt zijn dus lid van een van deze organisaties.
 

Voor zowel bestaande leden als nieuwe leden
De NVO stelt gegevens uit de ledenadministratie ter verwerking ter beschikking aan derden, voor activiteiten die voor het realiseren van de doelstelling van de NVO noodzakelijk zijn. In het bijzonder verstrekt de NVO uw naam, adres, woonplaats en e-mailadres alsmede de naam, adres en woonplaats van uw werkgever aan de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ) met het doel dat zij namens de NVO ledenraadplegingen kunnen uitvoeren.

Indien u niet instemt met het ter beschikking stellen van uw gegevens aan derden, verzoeken wij u dat aan te geven op het ledengedeelte van onze website onder de kop Ledenlijst/wijzigen persoonlijke gegevens. In dat geval zult u niet persoonlijk op de hoogte kunnen worden gebracht van bijvoorbeeld het afsluiten van een sociaal plan bij een eventuele reorganisatie bij uw werkgever.