Gegevensuitwisseling met FBZ en FvOv: voor zowel bestaande leden als nieuwe leden

De NVO stelt gegevens uit de ledenadministratie ter beschikking aan derden, voor activiteiten die voor het realiseren van de doelstelling van de NVO noodzakelijk zijn. In het bijzonder verstrekt de NVO uw naam, adres, woonplaats en e-mailadres alsmede de naam, adres en woonplaats van uw werkgever aan de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ) met het doel dat zij namens de NVO ledenraadplegingen kunnen uitvoeren.

Aan FvOv worden de gegevens van werkgever en cao waar u onder valt verstrekt.

Indien u niet instemt met het ter beschikking stellen van uw gegevens aan derden, verzoeken wij u dat aan te geven op het ledengedeelte van onze website onder de kop Ledenlijst/wijzigen persoonlijke gegevens. In dat geval zult u niet persoonlijk op de hoogte kunnen worden gebracht van bijvoorbeeld het afsluiten van een sociaal plan bij een eventuele reorganisatie bij uw werkgever.