Over FvOv

De FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties) vertegenwoordigt onderwijspersoneel in alle onderwijssectoren. De FvOv behartigt uw belangen als lid van een van de bij de FvOv aangesloten verenigingen op zowel arbeidsvoorwaardelijk als vakinhoudelijk gebied. De FvOv onderhandelt over de cao’s in de verschillende onderwijssectoren. Sinds 1 januari 2020 is de NVO aangesloten bij de FvOv.

De FvOv neemt deel aan het arbeidsvoorwaardenoverleg in de sectoren po, vo, mbo en hbo en bij de educatieve diensten. Samen met uw individuele arbeidsovereenkomst bepaalt de cao de voorwaarden waaronder u uw werk verricht.

Bij de volgende cao’s zit de FvOv aan tafel:

  • Primair onderwijs
  • Voortgezet onderwijs
  • Middelbaar beroepsonderwijs
  • Hoger beroepsonderwijs
  • Onderwijsadviesbureaus
  • Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd
  • Expertisecentrum leerplanontwikkeling


Zie hier het volledige cao-overzicht.

Wanneer FvOv met de andere partijen tot een akkoord zijn gekomen over een nieuwe cao, leggen we dit als een onderhandelaarsakkoord voor aan u en de andere leden. U wordt via de NVO opgeroepen deel te nemen aan die ledenraadplegingen. Wanneer onze leden en die van de andere betrokken vakbonden hiermee instemmen, kan het onderhandelaarsakkoord worden omgezet in een definitief akkoord en vervolgens in een nieuwe cao.