NVO en cao’s

De NVO is aangesloten bij de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ) en heeft met twee zetels zitting in het bestuur van FBZ. Als u lid bent van de NVO en u heeft aangegeven dat u onder een van de cao’s in de zorg werkzaam bent, dan wordt u automatisch vertegenwoordigd door FBZ.

De NVO vindt het belangrijk om zich ook actief in te zetten voor de arbeidsvoorwaarden van haar leden en heeft zich daarom aangesloten bij FBZ. Hier leveren we onder meer input op het gebied van scholing. Als lid kunt u meedenken over de nieuwe cao in klankbordgroepen. Als er een nieuw onderhandelaarsakkoord is in de sector waarin u werkzaam bent, wordt er aan u instemming gevraagd. Momenteel zijn enkel de NVO-leden werkzaam in de zorg vertegenwoordigd door een cao-onderhandelaar. We zijn aan het onderzoeken of we hetzelfde kunnen gaan betekenen voor leden werkzaam in het onderwijs.