NVO en cao’s

De NVO is aangesloten bij de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ) en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv). Als u lid bent van de NVO en u heeft aangegeven dat u onder een van de cao’s in de zorg of onderwijs werkzaam bent, dan wordt u automatisch vertegenwoordigd door FBZ of FvOv.

De NVO vindt het belangrijk om zich ook actief in te zetten voor de arbeidsvoorwaarden van haar leden en heeft zich daarom aangesloten bij FBZ en de FvOv. Hier leveren we onder meer input op het gebied van scholing. Als lid kunt u meedenken over de nieuwe cao in klankbordgroepen. Als er een nieuw onderhandelaarsakkoord is in de sector waarin u werkzaam bent, wordt er aan u instemming gevraagd.