Week tegen Kindermishandeling 2017

Link: http://www.weektegenkindermishandeling.nl/home

De NVO deed mee aan de Week tegen Kindermishandeling (20 t/m 26 november 2017). In dit kader interviewden we o.a. Mariska van der Steege (projectleider afwegingskader) over het afwegingskader dat ontwikkeld wordt in de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Ook spraken we haar over het belang van samenwerken en signaleren om kindermishandeling en huiselijk geweld te stoppen. Praten over (vermoedens van) kindermishandeling is best spannend. De NVO helpt dit taboe te doorbreken door met verschillende beroepsgroepen het gesprek aan te gaan over welke afwegingen er gemaakt moeten worden als je als professional te maken hebt met kindermishandeling of huiselijk geweld.

Lees hier het interview met Mariska van der Steege. 

In de kolom links, treft u belangrijke achtergrond informatie en beeldmateriaal om extra aandacht te schenken aan kindermishandeling en huiselijk geweld.


Tijdens de Week tegen Kindermishandeling 2016 besteedde de NVO in 5 blogs aandacht aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Lees hier deze blogs en andere informatie terug.


Voor meer informatie zie het themadossier kindermishandeling.