Zijn ruwe testgegevens onderdeel van het dossier?

Ruwe testgegevens zijn herleidbaar tot een persoon en daarom moet een persoon er regie over kunnen voeren. Daarom zijn ze onderdeel van het dossier van een cliënt. Dit staat verkeerd in de Beroepscode uit 2008. Alles wat tot een dossier behoort, moet je bewaren. De cliënt moet er inzicht in kunnen hebben.