Zijn je eigen werkaantekeningen onderdeel van het dossier?

Eigen werkaantekeningen mag je vernietigen. Het verdient aanbeveling dit zo spoedig mogelijk te doen, in ieder geval op het moment dat de professionele relatie wordt afgesloten. Als je de werkaantekeningen met iemand anders deelt, dan hoort het in het dossier.