Wat is de bewaartermijn van dossiers?

In de beroepscode is nu een termijn opgenomen van 1 tot 5 jaar (vanaf het moment dat je afrondt). Echter, als in wetgeving een andere termijn is opgenomen, is deze geldig. In de Jeugdwet geldt bijvoorbeeld een bewaartermijn van 15 jaar.