Wat is de bewaartermijn van dossiers?

In de beroepscode is nu een termijn opgenomen van 1 tot 5 jaar (vanaf het moment dat je afrondt). Echter, als in wetgeving een andere termijn is opgenomen, is deze geldig. In de Jeugdwet geldt bijvoorbeeld een bewaartermijn van 15 jaar. Op dit moment wordt de Beroepscode herzien waarbij ook naar de bewaartermijn zal worden gekeken. De herziene Beroepscode wordt naar verwachting begin 2017 gepubliceerd.