Wanneer kan/mag je je beroepsgeheim doorbreken?

  • Bij wettelijke plicht (bijv. als gezinsvoogd i.k.v. OTS vraagt om informatie)
  • Bij conflict van plichten (bijv. Ik moet deze informatie nu delen anders gebeurt er iets erg met het betreffende kind)
  • Bij meldrecht (bijv. in geval van vermoeden kindermishandeling)

Het is echter wel van belang om altijd een afweging maken. Hierbij is het belangrijk om af te wegen: welke informatie is noodzakelijk en kan ik het ook op een andere manier delen?