Mogen ouders weigeren om informatie te delen met bijvoorbeeld een school?

Ja, ouders mogen dit weigeren. Dit is wel een lastige situatie, aangezien school in veel gevallen wel opdrachtgever is, maar dus niet de cliënt. Als professional kun je dan wel in gesprek gaan met ouders om hen ervan te overtuigen waarom het delen van de informatie belangrijk voor de school is in het kader van het bieden van passend onderwijs.