Mogen nieuwe partners (in een echtscheidingssituatie) bij gesprekken zijn?

Als er geen gezag is, ben je geen wettelijk vertegenwoordiger. Er is dan ook toestemming nodig van beide gezagsdragende ouders als een nieuwe partner bij een gesprek wil zijn.

Per situatie moet om toestemming gevraagd worden. Het is namelijk belangrijk dat ouders weten wáár ze toestemming voor geven. Als er vooraf toestemming wordt gevraagd, dan geldt dit niet per definitie voor het gehele traject. Als je vooraf ergens toestemming voor geeft, weet je bijvoorbeeld nog niet wat er uit een onderzoek komt. Dus je weet nog niet waar je toestemming voor geeft.