Mag je bij inzage (delen van) het dossier afschermen?

Wat wettelijke vertegenwoordigers mogen inzien, moet betrekking hebben op zaken die (de behandeling van) het kind aangaan. Privacygevoelige informatie tussen ouders onderling mag je afschermen.