Mag je als behandelend orthopedagoog een (medische) verklaring afgeven?

Nee, als je behandelaar bent is het niet wenselijk dat je een (medische) verklaring afgeeft. Een dergelijke verklaring dient door een onafhankelijke professional te worden afgegeven. Een (medische) verklaring dient een ander doel dan  de behandeling en behelst naast feiten een oordeel over de vraag of iemand in aanmerking kan komen voor een bepaalde voorziening of kan worden gebruikt in een juridische procedure. Een behandelaar mag (mits toestemming cliënt aanwezig) wel informatie uit het dossier verstrekken die de cliënt behulpzaam kan zijn, zoals diagnose, behandeling en het beloop van de behandeling. Deze informatie is een kort overzicht, objectief geformuleerd en gebaseerd op feiten zoals vastgelegd in het dossier.

Bijgevoegd een toelichting die u aan cliënten kunt overhandigen die u vragen om een medische verklaring.