Kan een gezinsvoogd vanuit de jeugdbescherming worden aangemerkt als wettelijk vertegenwoordiger?

Een gezinsvoogd is nooit de wettelijk vertegenwoordiger! Tenzij de rechter anders bepaald.