Hoe is het toestemmingsvereiste geregeld?

Bij het aangaan van een professionele relatie is het belangrijk om toestemming te hebben van de ouder(s) met het gezag (bij jongeren < 12 jaar) óf de jeugdige en de ouder(s) beide (bij jongeren tussen 12 en 16) en de jongere zelf (bij jongere > 16 jaar). Bij het aangaan van een professionele relatie is het belangrijk om relaties in kaart te brengen. Als professional heb je de plicht om zelf te onderzoeken hoe het gezag is geregeld. Je kan onder andere informatie vragen bij de rechtbank, in het gezagsregister. Je mag niet blindelings afgaan op iets wat één van de twee ouders vertelt.