Een ouder start tijdens de behandeling een procedure voor eenhoofdig gezag

Uitgangspunt voor behandeling is dat beide ouders met gezag toestemming geven voor behandeling. Wat betekent het nu als een ouder gedurende de behandeling een procedure opstart om eenhoofdig gezag te verkrijgen? Mag je daar al naar handelen? Moet je wachten tot de uitspraak er is? Wat als de andere ouder nog in beroep kan tegen de uitspraak? En wat als na enige tijd, de ouder het gezag weer herkrijgt?

Het feit dat een ouder een procedure start bij de rechter om eenhoofdig gezag te verkrijgen, heeft op dat moment geen effect op de situatie. Zolang de rechter geen uitspraak heeft gedaan, is de situatie niet veranderd. Beide ouders hebben dus nog gezag en de pedagoog dient conform die situatie te handelen.

Als er een uitspraak is van de rechter, dan is er meestal nog de mogelijkheid tot hoger beroep. Mag je nu handelen op basis van de uitspraak over eenhoofdig gezag die er al ligt? Dat is afhankelijk van wat er in de uitspraak staat vermeld, te weten:

  • ‘uitvoerbaar bij voorraad’: dan mag je direct handelen conform uitspraak, dus dat er eenhoofdig gezag is.
  • ‘bij kracht van gewijsde’: dan mag je pas handelen als de uitspraak onherroepelijk is. De uitspraak is onherroepelijk als de beroepstermijn verstreken is en geen beroep is ingesteld, of als er een uitspraak is gedaan in de beroepsprocedure. Dus tot die tijd handelen conform de situatie dat beide ouders gezag hebben.


Het komt ook voor dat een ouder een dergelijke beslissing na verloop van tijd aanvecht en alsnog het gezag weer herkrijgt. Dat betekent dat vanaf dat moment weer gehandeld moet worden conform de situatie dat beide ouders gezag hebben. Dus als er een lopende behandeling of onderzoek is, dan is het van belang deze te stoppen tot ook de toestemming van deze ouder is verkregen. Gezag verkrijg je niet met terugwerkende kracht, dus alles wat de pedagoog voorafgaand aan deze uitspraak van de rechter heeft gedaan op basis van toestemming van één ouder, is rechtsgeldig.