Altijd toestemming nodig voor informatie delen met jeugdbeschermer/gezinsvoogd?

Nee, voor het uitwisselen van informatie met de jeugdbeschermer (voorheen gezinsvoogd) die een ondertoezichtstelling (ots) uitvoert is geen toestemming nodig. Sterker nog als de jeugdbeschermer vragen heeft, dan ben je verplicht die te beantwoorden. Daarnaast heb je het recht om relevante zaken die aan het licht komen tijdens de begeleiding of behandeling te melden aan de jeugdbeschermer. Dat geldt alleen voor informatie die voor de jeugdbeschermer relevant is bij de uitvoering van de ots. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat ouders regelmatig niet verschijnen op afspraken of deze afzeggen en daarmee het kind (wellicht onbedoeld) hulp onthouden (zie artikel 11 lid 6 en artikel 12 van de NVO beroepscode).

Voor alles geldt: niet meer informatie dan noodzakelijk en geef antwoord op basis van het dossier. Behandel je een kind voor concentratieproblemen en vraagt de jeugdbeschermer naar de wenselijkheid van omgang met vader? Dan kun je daar geen antwoord op geven. Het kan zijn dat het kind tijdens de behandeling heeft gezegd niet naar vader te willen. Dan is dat informatie die je mag vermelden. Maar de conclusie of omgang al of niet gewenst is mag je dan niet trekken. Verder is het goed om te weten dat de jeugdbeschermer recht heeft op informatie, maar geen recht heeft op een kopie van het dossier.

Voor het beantwoorden van vragen geldt ook dat je ouders met gezag niet mag overslaan. Van belang is dat je ouders informeert voorafgaand aan het verstrekken van de informatie, tenzij daardoor de veiligheid van kind, jezelf of een ander in gevaar komt. Het heeft de voorkeur om schriftelijk informatie uit te wisselen, zodat je zelf goed kunt nadenken over welke informatie wel en niet wordt verstrekt en hoe deze te formuleren. Verder kun je ouders zo goed informeren én goed vastleggen in het dossier welke informatie is uitgewisseld met de gezinsvoogd.