Als een (digitaal) administratief dossiersysteem voor meerdere professionals toegankelijk is, moeten ouders hiervan dan op de hoogte worden gebracht?

Ja en zij moeten hier ook mee instemmen, toestemming geven dat deze informatie met derden wordt gedeeld.