Als beide gezagsdragende ouders nog bij elkaar zijn, mag je er dan vanuit gaan dat beide ouders toestemming geven?

Wat als beide ouders met gezag nog bij elkaar zijn, is het dan voldoende als één van beiden toestemming geeft voor behandeling? En hoe zit het bij toestemming voor het delen van informatie met derden zoals school of het wijkteam?

Er is hierbij een verschil tussen toestemming voor behandeling, begeleiding of onderzoek en toestemming voor het verstrekken van informatie aan derden.

Voor hulp, behandeling, begeleiding, diagnostiek, wetenschappelijk onderzoek en dergelijke is er toestemming van beide gezaghebbende ouders nodig. Nog steeds kan het daarbij zo zijn dan één ouder met het kind bij de pedagoog komt. Van belang is dan de toestemming van de andere ouder te controleren, door zelf contact te leggen met die ouder. Dat hoeft niet fysiek te zijn, maar kan ook telefonisch of per mail.

Als het gaat om toestemming voor informatieverstrekking, mag ervan uit worden gegaan dat de ene gezaghebbende ouder mede namens de andere gezaghebbende ouder toestemming geeft, tenzij:

  • er aanwijzingen zijn dat de andere ouder het er mogelijkerwijs niet mee eens is;
  • de informatieverstrekking de andere ouder raakt;
  • de informatieverstrekking verstrekkende/ingrijpende gevolgen kan hebben.


Voor meer informatie over toestemming bij de diverse leeftijdscategorieën van cliënt zie ook 'wie geeft toestemming jeugdige ouders, mentor of iemand anders?'.