CvT19-15 | De pedagoog onderhield geen directe behandelrelatie met de zoon van klaagster. De betrokken gezinsmoeder en de gezinsvoogd moesten daarom de vraag beantwoorden of toestemming nodig was van de ouders met gezag

9-6-2020   |   College van Toezicht

De pedagoog was de begeleider van de gezinsmoeder van het gastgezin waar klaagsters zoon verbleef. Zij heeft in dat kader met de gezinsmoeder gesproken over het toestemmingsvereiste van de ouders met gezag bij belangrijke beslissingen. De vraag of hiervan sprake was bij een tandheelkundige behandeling van de zoon, moest worden beantwoord door de gezinsmoeder en de gezinsvoogd; niet door de pedagoog. Voorts lag de verantwoordelijkheid voor de hygiëne in de woning van het gastgezin niet bij de pedagoog.