CvT17-01 | Onderzoek in opdracht van gerechtshof naar draagvlak voor hervatting van contact: wat als ouder gezagssituatie wil laten meewegen?

12-7-2017   |   College van Toezicht

De pedagoog is door het Hof benoemd als onafhankelijk deskundige. De onderzoeksvragen van het hof hadden geen betrekking op de huidige gezagssituatie tussen klager en zijn zoon. De pedagoog moest onderzoeken of er draagvlak bestond voor een mogelijke hervatting van het contact tussen klager en zoon. Nu bleek dat klager de gezagssituatie wel deel wilde laten uitmaken van het onderzoek, heeft de pedagoog zich terecht tot de raadsheercommissaris gewend om haar bevindingen te delen. De pedagoog heeft dit ook voldoende voortvarend gedaan.