CvT16-04 | Kinderen opgehaald onder begeleiding politie: machtsmisbruik door pedagoog?

21-3-2017   |   College van Toezicht

Klager stelt dat de pedagoog op een bepaalde dag zijn kinderen ten onrechte bij hem heeft weggehaald. Het College overweegt dat de stappen die de pedagoog gedurende de dag heeft gezet  navolgbaar zijn. Zij heeft haar strategie ook steeds in een multidisciplinair overleg besproken. Er is geen sprake van machtsmisbruik. Voorts heeft klager op die dag het huis verlaten met zijn kinderen terwijl hij wist dat de pedagoog naar hen onderweg was. De pedagoog heeft hierdoor geen beeld kunnen krijgen van de veiligheid van de kinderen. De kinderen zijn op de avond van die dag onder begeleiding van de politie en in het bijzijn van de pedagoog, bij klager opgehaald.