CvT14-02 | Klacht niet ontvankelijk: onduidelijk is welke onderdelen van de beroepscode de pedagoog heeft geschonden

25-7-2014   |   College van Toezicht

Uit het klachtschrift blijkt onvoldoende met welk handelen de pedagoog de op haar rustende verplichtingen van de Beroepscode NVO heeft geschonden.