CvT13-07 | Klacht niet ontvankelijk: onduidelijk is welke onderdelen van de beroepscode de pedagoog heeft geschonden

26-2-2014   |   College van Toezicht

Uit het klachtschrift blijkt onvoldoende met welk handelen de pedagoog de op haar rustende verplichtingen van de Beroepscode NVO heeft geschonden. Klager heeft voorts de vragen van het College niet beantwoord.