CvT10-03 | Als de klagende ouder zijn klacht niet aanvult...

7-6-2010   |   College van Toezicht

Klager reageert niet op de verzoeken van het CvT om zijn klachten aan te vullen. Het CvT acht de klacht niet-ontvankelijk. Uit de klacht wordt niet duidelijk of het om het handelen van de door klager genoemde pedagoog gaat.