CvT09-03 | Wie zijn opdrachtgeven en belanghebbenden als de pedagoog de schoolleiding adviseert? Wat vereist dit voor het dossier?

31-8-2009   |   College van Toezicht

De zoon van klager is leerling op een mbo-opleiding en wordt  geschorst in afwachting van het door de schoolleiding te nemen besluit over al dan niet verwijderen.  Voortzetting van de onderwijsovereenkomst wordt afhankelijk gesteld van een besluit te nemen na advies verkregen van de pedagoog. De pedagoog heeft de zoon niet geïnformeerd over haar gehoudenheid aan de Beroepscode. De pedagoog heeft een opdracht heeft aangenomen terwijl deze onvoldoende duidelijk was. De jongen is niet geïnformeerd over het recht op inzage in het dossier.